Wijkkrant Tilburg Oud-Noord

 

Geen WTON in 2023

Drie van de vier wijkraden hebben aangegeven de WTON niet meer te willen steunen. Ook zijn de bijdragen (aantallen pagina's) van de gemeente Tilburg en ContourdeTwern en de vastte adverteerders te weinig om de hoge onkosten voor opmaak-drukker-bezorging te betalen en het risico te groot voor Persoonlijke kunst en creatie te dragen. Spijtig voor de bewoners en ondernemers die wel willen, maar de draagkracht van de instanties die hen vertegenwoordigen is te laag.

Deze website zal nog een half jaar in de lucht blijven om u te informeren. Alleen de laatste twee edities kunt u nog downloaden. Wilt u nog oudere edities digitaal in uw bezit krijgen? Stuur een e-mail naar de redactie. Tegen betaling kunnen de andere edities worden opgestuurd. Ook voor vragen en opmerkingen (alleen positieve kritiek).

De uitgever dankt u hartelijk voor alle leuke contacten en samenwerkingen en wenst u alle goeds in de wijk Tilburg Oud-Noord en met de activiteiten die voor u of door u worden georganiseerd.