FOTO/Puzzel WEDSTRIJD WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

Download de tekening en print hem uit. Kleur de tekening in de zomervakantie en maak er een foto of scan van. Stuur de foto of gescande tekening voor:

14 september 2018

op naar de redactie van de wijkkrant. Onder de inzenders worden vijf speciale exclusieve WTON tassen en vijf exclusieve WTON pennen verloot.