Advertenties

80x84 mentor gezocht man wit in paars-oranje.indd met wtrmrkVoor de wijkkranten: Wijkkrant Tilburg Oud-Noord en de Oud-Zuid Koerier maak ik veel advertenties of ik pas ze aan.

 

 

Als vrijwilligster voor de stichting Mentorschap Oost Brabant maak ik nieuwsbrieven, folders en flyers, advertenties en brochures.

 

 

 

Zie ook:
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/mentorschap-oost-brabant/mentorschap-oost-brabant-nieuwsbrief

website billboard mentorschapDe mentoren van Mentorschap Oost-Brabant helpen mensen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te houden. De rechtbank benoemt hen om voor deze kwetsbare mensen besluiten te nemen over hun verzorging, verpleging en behandeling. Ze doen dat met persoonlijke aandacht en professionele kwaliteit. Als mentor bent u niet zomaar een vrijwilliger, u betekent namelijk écht iets voor een ander. Bij Stichting Mentorschap Oost-Brabant zijn we altijd op zoek naar nieuwe mentoren, die bereid zijn om de belangenbehartiging rondom het verkrijgen van passende zorg van een ander op zich te nemen. Klik hier als u ook echt iets voor een ander wil betekenen!

Als vrijwilliger heb ik een billboard gemaakt. Deze zijn nu te zien in Tilburg.

In de wijk Oud-Noord kunt u ze o.a.  zien:

Van Bylandtstraat x Kwaadeindstraat: web billboard op huisje

Ringbaan West tegen over de  Total pomp: web total

Het is heel belangrijk dat er nieuwe mentoren komen, voor dit hele belangrijke werk.

Willen jullie zelf of kennen jullie iemand uit jullie omgeving die dit zou willen en kunnen doen, spreek hem er op aan en meld je aan via

Hester van den Berg

Coördinator Midden- en NoordOost Brabant

Mail Hester

06-51 27 07 93 (ma t/m do)